Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 132000
Uzunluğu (km) : 264
Proje: Mezitli (İçel) Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi, Derin Deniz Deşarjı Uygulama Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1993 - 1995

PROJE BEDELİ :
15,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Mezitli (İçel) kanalizasyon tatbikat projesi, beldenin ve çevresindeki tüm yerleşimlerin ve tesislerin atıksularını toplayacak şekilde  hazırlanmıştır. Kanalizasyon avan projesi İller Bankası Genel Müdürlüğünce daha önce hazırlattırılmıştır. Tatbikat projesi avan projeler esas alınarak, yapım tarihinden bugüne kadar beldenin imar durumundaki değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, beldenin 2005 yılında 160,000 kişi ve 2030 yılında ise 660,000 kişi olacağı hesaplanmış, kanalizasyon sistemi bu nüfuslara göre 2 kademeli olarak projelendirilmiştir. Şebekede betonarme borular kullanılmıştır. Kanalizasyon şebekesi toplam boyu 262,5 km’dir.

Mezitli atıksuları, Kuyuluk atıksuları ile birlikte atıksu arıtma tesislerinde arıtılacaktır. Arıtma tesisi için yer seçimi ve biyolojik arıtma yöntem seçimine ilişkin proje kriterleri belirlenmiştir.

Atıksu arıtma sistemi seçimi için aktif çamur sistemi ve sabit film (fixed film) sistemlerinin fonksiyonel ve ekonomik mukayeseleri yapılmıştır. Bu karşılaştırmalardan, 2030 hedef verilerine göre; Mezitli, Kuyuluk ve yakın çevresi için uzun havalandırmalı aktif çamur yönteminin kullanılması benimsenmiştir.

PROJE  HİZMETLERİ :
Kanalizasyon sistemi ve sistemde yer alan terfi merkezleri, deniz tahkimatları, özel geçişler, iksa ve palplanşlarla ilgili tüm statik, betonarme hesapları ve uygulama projeleri yapılmıştır. Ayrıca boru hendek kazıları, terfi merkezleri ve atıksu arıtma tesisleri için zemin koşullarını ve parametrelerini belirlemek üzere zemin etütleri ile geoteknik raporlar hazırlanmıştır.

test test