Master Plan, Fizibilite ve ÇED Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 360000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 600000
Proje: Basmaya Su Temin Projesi (İsale Hattı ve Pompajı 12.500 m³/h)
İşveren : Irak Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
Proje Açıklaması :

Basmaya, Bağdat’ın 25 km doğusunda yer alan, 100.000 konuttan oluşan takribî 600.000 kişinin yerleşmesi planlanan yeni bir yerleşim yeri olan olacaktır. Bu projenin amacı oluşturulmakta olan bu şehir için ihtiyaç duyulacak suyun sağlanmasıdır.

Proje, topografik çalışmaların yapılması ve jeoteknik araştırmaların gerçekleştirilmesini de içermektedir. Su Dicle Nehri’nden temin edilecektir ve proje, su alma yapısı, ızgara kanalları, ham su pompa istasyonu ve suyun şehrin içinde yer alan su arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak ham su iletim hattından oluşmaktadır. Su alma yapısı 16 m derinlikte ve 80 m uzunlukta trapez kesitli olacak şekilde tasarlanmıştır. Su alma yapısının ardından, su ince ve kaba ızgaralardan geçecek, buradan ham su deposu ile pompa istasyonuna iletilecektir. Ham su iletim hattı, 1300 mm çaplı toplam uzunluğu 2x16,5=33 km düktil borudan oluşmaktadır ve debisi 15.000 m3/h’dir.

Yapılan İşler:

 • Dicle Nehrin’den su alınması amacıyla yapılacak olan su alma yapısı için farklı alternatifleri, pompa istasyonu ve farklı boru çaplarının değerlendirilmesini de kapsayan Ön Proje Raporunun ve Teknik ve Finansal Fizibilite Raporunun hazırlanması
 • ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporunun hazırlanması
 • İletim hattı için 16,5 km uzunluğunda ve 15 m genişliğindeki bir rotada topografik çalışmaların yapılması ve ham su pompa istasyonu için 1,3 hektarlık bir alanda eş yükselti eğrilerinin belirlenmesi
 • İletim hattı boyunca toplam sondaj uzunluğu 75 m olan 8 adet test çukurundan oluşan zemin test sondajlarının yapılması ve farklı derinliklerdeki toprağın zemin taşıma kapasitesi ile laboratuvar sonuçları da dahil olmak üzere Zemin Etüdü Raporunun hazırlanması
 • Ham suyun Su Ama Yapısından Basmaya’ya iletilmesi amacıyla oluşturulan hat için Plan-Profil, hidrolik hesaplar, dirsek ve bağlantı noktalarının detaylı çizimleri, dere geçişi amacıyla toplam 40 m uzunluğunda 3 adet çelik kafesli köprü, 250 mm çift yönlü basınç vanası, 300 mm tahliye vanası ve 1200 mm kelebek vanaların detaylı mekanik tasarımları, vana dalarının statik tasarımları, yollar ve derelerin altından geçen toplam uzunluğu 33 km, çapı 1200 mm olan düktil demir boruların (K9) detaylı tasarımlarının hazırlanması
 • 16 m uzunluğunda ve tabanda 5 m, en üst kotta 36 m genişliğinde trapez kesitli su alma kanalının statik dizaynı ve özel Şev Stabilite Raporu, Yapım Metodolojisi ve detaylı teknik şartnameler de dahil olmak üzere detaylı tasarımının yapılması. Ayrıca ham su alma yapısı ile pompa istasyonunun arasındaki mevcut yolun altından geçen toplam uzunluğu 66 m olan çift hat olacak şekilde 1500 mm çapında çelik spiral boru için boru itme işlemi metodolojisi ve detaylı çizimlerinin hazırlanması
 • Izgara, ham su deposu ve pompa istasyonu altında kullanılan kazık temellerin detaylı çizimlerinin hazırlanması
 • Ham Su Pompa istasyonunun aşağıdaki bileşenleri de dahil olmak üzere tüm detaylı mimari, mekanik, elektrik ve statik çizimlerinin hazırlanması:
  • İnce ve Kaba Izagaralar
  • Ham Su Deposu
  • Ham Su Pompa İstasyonu
  • Debimetre Odası
  • Mühendis ve Operatör Misafirhanesi
  • Bekçi Binası
  • İşletme Bölümü
  • İçme Suyu Deposu
  • Paket Su Arıtma Ünitesi
  • Yollar, çit, kapı, çevre duvarı ve saha aydınlatması projeleri
  • Yangınla mücadele hatları, kanalizasyon ve yağmursuyu toplama şebekeleri,
 • Su darbesi hesaplarının yapılması
 • Kesin Proje Raporunun hazırşanması
 • Teknik şartnameler, Şev Stabilitesi Raporu ve Metodolojinin hazırlanması
 • İşin tüm bileşenlerini içeren keşif ve metrajların hazırlanması

İşveren:
Irak Cumhuriyeti – Belediyeler Kamu İşleri Bakanlığı Su İşleri Genel Müdürlüğü

Tarih:
2012 – 2014

Toplam Hizmet Bedeli:
325.000,00 ABD Doları

Projenin Toplam Uygulama Bedeli:
57.810.000 ABD Doları

Kapasite: 
15.000 m3/gün

test test test test test test