Master Plan, Fizibilite ve ÇED Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 1300000
Proje: Eskişehir Kanalizasyon Projesi Master Plan ve Fizibilite Raporu, Tatbikat Projeleri ve İhale Dökümanları (*)
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü projeler.