Master Plan, Fizibilite ve ÇED Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 400000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 5400000
Proje: Gana Togo Entegre İçmesuyu Projesi Master Plan ve Fizibilite Raporu Hazırlanması
İşveren : Envico Enerji ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
Proje Açıklaması :

Gerçekleştirilen tüm müşavirlik hizmetleri aşağıdakileri içerir:

  1. Su alma yapısı aracılığıyla Gana’daki Volta Nehri’nden su temini, ham suyun arıtma tesisin bulunduğu bölgeye iletilmesi, arıtma tesisi, Sogakope şehri için içme suyunun iletilmesi,  Togo’nun başkenti olan Lome ve Gana’daki köyler için içme suyunun temin edilmesi amacıyla Masterplan hazırlanması
  2. Su temini projesi için farklı uygulama senaryoları ve en iyi finansal alternatifin seçilmesi, Teknik ve Finansal Fizibilite Raporunun hazırlanması. Proje aşağıdaki bileşenleri içermektedir:
  • 400.000 m3/gün kapasiteli trapez şekilli Su Alma Kanalı ve Su Alma Yapısı, Ham Su Pompa İstasyonu;
  • İzolasyon ve By-Pass Vana Odası, Ham Su Debimetre Odası, Kaskad Havalandırma Tankı, Entegre Yavaş ve Hızlı Karıştırma Tankları ve Lamella Çöktürme Tankı, Hızlı Kum Filtreleri, Filtre Geri Yıkama Tankı, Klor Temas Tankı, Kimyasal Binası, İdari Bina, Atölye ve Depolama Binası, Trafo ve Jeneratör Binası, Bekçi Binası, Arıtılmış Su Deposu ve İçmesuyu Pompa İstasyonunu kapsayan 400.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi
  • Çapları 1400 mm ve 1600 mm, toplam uzunluğu 169,1 km olan (birbirine paralel her birinin uzunluğu 84,55 km olacak şekilde iki hat halinde) Ham Su Alma Yapısından Su Arıtma Tesisine suyun iletimini sağlayan CTP ham ve içmesuyu iletim hatlarına aitön projelendirme ve hidrolik hesaplar
  • Üç adet ana su deposu: Arıtma Tesisi alanı içinde yer alan 40.000 m3 kapasiteli Arıtılmış Su Deposu, Akatsi  bölgesinde yer alan 40.000 m3 kapasiteli Ara Su Deposu ve Lome’de yer alan 80.000 m3 kapasiteli İçme Suyu Deposu
  • Her birinin enerji üretim kapasitesi 5 MW olan HFO Dizel Motorlu Enerji Üretim Tesisi (2+1);Finansal Analizler, projenin farklı bileşenleri için ilk yatırım ve işletme & bakım maliyetleri de dahil olmak üzere maliyet tahminleri, 2 ayrı alternatife dayanarak hazırlanan her bir alternatife göre 25 yıllık süre için finansal analizlerin yapılması ve net bugünkü değerin hesaplanması, tahmini gelir hesabının çıkarılması, projenin uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan farklı kredi koşulları için finansal analizlerin yapılması, her bir alternatif için nakit akışının hesaplanması ve finansal model oluşturulması, hassasiyet ve risk analizleri, ekonomik ve sosyo-ekonomik analizlerin yapılması ve minimum ihtiyaçların belirlenmesini de içeren Fizibilite çalışmasının yapılması.

İşveren:
ENVICO Enerji & Çevre Teknolojileri Anonim Şirketi – Türkiye Cumhuriyeti

Tarih:
20.09.2015 – 20.11.2015

Toplam Proje Bedeli:
345.620.000 USD

test test