Müşavirlik ve Kontrollük Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 778195
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 172800
Proje: Erzurum İçmesuyu İsale Hattı, Arıtma Tesisi, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesinin Proje Danışmanlık ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri
İşveren : Erzurum Büyükşehir Belediyesi - Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürülüğü (ESKİ)

TARİH :
9.11.1999 (Projelendirme Başlangıcı)
12.11.2003 (İnşaat Başlangıcı)
06/2006 (Bitiş)

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
30.267.320 USD

KISA TANIM :
2015 ve 2025 yılları için Erzurum şehrinin ihtiyacı olan 19.4 km uzunluğunda DN 1500 mm çaplı çelik ana isale hattı, 172.800 m3/gün (ilk kademe) kapasiteli içmesuyu arıtma tesisi, 19 km uzunluğunda çeşitli çaplarda çeik isale hatları ve yedi depo tankı (toplam hacim: 51 000 m 3 /gün) of 172 800), için fizibilite çalışması hazırlanması, kavramsal tasarım, FIDIC prosedürlerine gore uluslararası ihale dokümanlarının hazırlanması teknik spesifikasyonlar, ihale aşaması ve ihale değerlendirmesi aşamalarında İşveren’e teknik destek hizmetlerini de kapsayan tüm mühendislik hizmetleri ile birlikte FIDIC Şartnamelerine gore İnşaat Kontrollüğü hizmetinin verilmesi.

Arıtma tesisinde arıtılan su çeşitli çaplardaki (Ø 150 mm ila Ø 1200 mm) toplam 19.375 km uzunluktaki çelik borulardan ana besleme hatları ile su depolarına iletilecektir. Şehir şebekesi, depolardan beslenecektir.

İlk aşamada 2015 yılı ihtiyacı için değişik kapasitelerde (1,000 m³ ila 20,000 m³) 7 adet (toplam 51,000 m³) su deposu yapılması planlanmıştır. İkinci aşamada 2025 yılı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 adet 2,500 m³ su deposu ilave edilecektir.

Müşavirlik ve Kontrollük Sözleşmesi sonunda (12/2005), yapım işlerinin 57%’si Yüklenici tarafından tamamlanmıştır. Kalan işler için İnşaat Kontrollüğü Hizmetleri, 2007 yılında Türk İhale Kanunu’na göre ihale edilmiştir.

HİZMETLER:

  • Fizibilite Çalışması hazırlanması,
  • Kavramsal tasarım,
  • Uluslar arası ihale dokümanlarının hazırlanması (FIDIC),
  • Teknik spesifikasyonların hazırlanması,
  • İhale öncesi ve sonrası değerlendirme,
  • İnşaat kontrollüğü (FIDIC)
  • Projelendirme, ihale ve inşaat sırasında Belediye’ye Teknik Destek verilmesi.
test test test test test test test test test test