Müşavirlik ve Kontrollük Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 170000
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 43440
Proje: Tokat Atıksu Arıtma Tesisi Kontrolluk Hizmetleri ve Teknik Yardım Projesi
İşveren : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)
Proje Açıklaması :

Projenin amacı; Tokat Atıksu Arıtma Tesisi’nin yapımı ile Yeşilırmak Nehri’nin çevresel koşullarının düzeltilmesidir.

Atıksu arıtma tesisi, fiziksel ve biyolojik kademelerden oluşan mekanik – biyolojik bir tesis (Biyolojik Nitrojen Giderimi BNR) olacaktır. Tesiste, giriş yapısı, ızgaralar, giriş pompa istasyonu, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, parshall savağı, ön çökeltme tankları, havalandırma havuzu, son çökeltme tankları, geri devir pompa istasyonu, kasakat havalandırma yapısı, graviteli çamur yoğunlaştırıcılar, çamur homojenizasyon havuzu, anaerobic çamur çürütücü sistemi, çamur depo tankı, çamur susuzlaştırma sistemi, tekrar kulanım için arıtılmış su sistemi (basınçlı kum filtresi) ve diğer yardımcı yapılar bulunmaktadır.

Atıksu arıtma tesisi, atıksuyu fiziksel ve biyolojik olarak arıtabilmek için iki kademeli olarak planlanmıştır. İlk hedef yılı 2020, ikinci kademe yılı ise 2035’dir.

Proje debisi :
1. kademe 33.120 m3/gün (200.000.kişi ve 33.000 endüstriyel eşd. Nüfus)
2. kademe 43.440 m3/gün (270.000.kişi ve 44.000 endüstriyel eşd. Nüfus)

Yapılan İşler:​

  • Müteahhit’in uygulama projelerinin kontrolü,
  • FIDIC şartnamelerine gore inşaat kontrollüğü,
  • Yapım işi süresince ve sonrasında proje yönetimi ve atıksu arıtma tesisi yönetimi için Belediye ve Proje UYgulama Birimi’ne Teknik Destek vermek.


Tarih:
03/2008 – 04/2013

Toplam Hizmet Bedeli:
1.276.321 €

Kapasite:
76.560 m 3 /gün

 

test test test test test test test test test test