Yol Projeleri

Genel Toplam
Yol Uzunluğu (km) : 4
Proje: Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (A.Ş.O.T) Çevre Bağlantı Yolları ve Üç Adet Köprülü Kavşak Projeleri
İşveren : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞ VEREN :
Ankara Büyükşehir Belediyesi

TARİH :
1992 – 1993

PROJE MALİYETİ :
9,000,000 USD

YAPILAN İŞİN TANIMI :
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin bağlantı yollarının tasarım hizmetleri dahilinde ön, geçici, uygulama, detay tasarımları ve teklif dokümanları hizmet hükümleri sunumu. Proje 4km uzunluğundaki bağlantı yolları ve 3 katlı kavşağı içerir. Kapsam ve bölümler aşağıda verildiği gibidir.

a) Terminal ve Anadolu bulvarı arasında yaklaşık 3km uzunluğunda, 3er şeritli 2 yol içeren ana bağlantı yolu,
Ana bağlantı yollarını ve kavşaklar için rota opsiyonları tetkik edilmiş, trafik çalışmaları, geometrik standartlar ve sel suyu kanalizasyon sistemi çalışmaları yapılmıştır.

b)Ana Bağlantı Yolları Üzerindeki;

 • Kavşaklar
 • Çiftlik Yol Kavşağı
 • Anadolu Bulvarı Kavşağı
 • Ara Kavşak

3 kavşağın trafik çalışmaları, biri tamamen yonca yaprağı şeklinde olmak üzere, diğer yollar ana yolla ile kesişecek şekilde yapılmıştır. Geometrik standartlar, kavşak köprülerinin uzunluk ve genişliklerini kapsayacak şekilde tespit edilmiştir.

c)Kavşak Köprüleri,
Kavşaklarda 2 açıklığa sahip olan toplam 3 köprü olmakla beraber, biri 29,40m uzunluğunda, kalan ikisi 20m genişliğindedir. Ek olarak 50m uzunluğunda, 10m açıklığında alt geçit ve 30 metre uzunluğunda, 8m açıklığında servis yolu vardır. Köprülerin ve alt geçitlerin trafik yoğunluğu, yapısal ve vakıf çalışmaları yapılmış ve tasarlanmıştır.

Yol ve kavşakların tasarımında, kesintisiz bir trafik akışı, trafik akışında minimum hız değişimi ve gerekli uluslararası standartlar hedeflenmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü standartları ve AASHTO (Amerikan Devlet Karayolu ve Ulaştırma İdareleri Birliği)  gibi uluslar arası standartlar göz önüne alınmıştır.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:
Yukarıda belirtilen yollar, kavşaklar, alt geçitler ve köprüler için sözleşme dahilinde aşağıdaki hizmetler verilmiştir;

 • Topografik araştırmalar yapılmıştır.
 • Arazi etüdü ve geoteknik raporlar hazırlanmıştır.
 • Başlangıç, uygulama ve detay tasarımlar hazırlanmıştır;
 • Trafik planları,
 • Kamulaştırma planları,
 • Mimari-yapısal-destekli beton tasarımı,
 • Kanalizasyon tasarımları,
 • Işıklandırma Tasarımları,
 • Peyzaj ve sulama tasarımları,
 • Maket
 • Sunum dokümanlarının hazırlanması,
 • Maliyet keşfi ve metraj cetveli,
 • İhale Şartnameleri,
 • Teknik ve idari şartnameler
 • Sözleşme
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test