Yol Projeleri

Genel Toplam
Yol Uzunluğu (km) : 12
Proje: (A.Ş.O.T) Anadolu Bulvarı ve Eskişehir Devlet Karayoluna Bağlantı Projesi
İşveren : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Ankara Büyükşehir Belediyesi

TARİH :
1993

PROJE MALİYETİ :
25,000,000 USD

YAPILAN İŞİN KISA TANIMI :
Proje Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalini (AŞOT), Anadolu Bulvarı ayrımından Eskişehir Devlet Karayolu ve Ümitköy bağlantısını ve üstündeki yapıları kapsar. Yolların toplam uzunluğu 9km’dir ve 2 kavşağı, 4 köprü ve 4 alt geçit içerir. Detayları aşağıdadır;

a)  Yollar ;
A Hattı:       6,02 km uzunluğunda ekspres yol, her biri 2 şerit ve 2şer yol içerir (2x2),
B Hattı:       1,87km uzunluğunda ekspresyol, 2 yolun her biri 3er ve 4er şerit içerir (2x3 and 2x4)
C ve D Hattı :   1.0  km       uzunluğunda şehir içi gelişme yolu, 2şer şerit içeren iki yol (2x2).

b)  Kavşaklar  ;

 • Ümitköy Köprülü Kavşağı

Tamamı yonca şeklinde köprülü kavşaktır ve Eskişehir Otobanı üzerindedir; kavşak bölümleri 2.4km uzunluğundadır.

 • Sincan Köprülü Kavşağı

Yarı yonca yaprağı şeklinde A ve B hatlarından oluşur; kavşak bölümleri 1.13km uzunluğundadır.

c)  Köprüler ve Alt Geçitler ;

 • Ümitköy Köprüleri

4 er şeritli 2 köprü, 2x25 m açıklıklı. Köprülerin genel karakteristiklerinin aynı olmasına karşın genişlikleri 19.25 m ile 20.75m arasında değişir. Köprü yerinde dökme beton merkez ve yan ayaklardan oluşur. Bu yan ayakları ve köprü tabliyesini prekast ve öngerilmeli kirişler destekler. Köprü tabliyesi ve kiriş sistemi ayaktaki hareket edebilir desteklerle yan ayaklara bağlıdır.

 • Ümitköy Alt Geçidi

29m açıklıkta çift köprü. Genişlikler 10.25m ile 15.75m arasında değişir. Köprü yapısı Ümitköy Köprüsü ile benzerdir.

 • Sincan Köprüsü

2x25m açıklıkta 2 ve 3 şeritli çift köprü. Genişlikler 19.25m ile 15.75m arasında değişir. Köprü yapısı Ümitköy Köprüsüyle benzerdir.

 • Çimento Fabrikası Bağlantısı Köprü Altı Geçidi

14m açıklıkta çift köprü, her iki yönde çift şerittir ve 15.75m genişliğindedir. Köprü yapısı Ümitköy Köprüsü ile benzerdir.

DİZAYN HİZMETLERİ :

Yukarda karakteristik özellikleri belirtilen yol kavşakları, köprüler ve altgeçitler için verilen hizmetler aşağıda verilmiştir;

 • Topoğrafik araştırmalar
 • Zemin araştırmaları ve geoteknik raporların hazırlanması
 • Trafik, ışıklandırma, drenaj, statik, betonarme, ön proje, uygulama projesi ve detay projelerin hazırlanması.
 • Maket hazırlaması.
 • Maliyet hesapları birim fiyat listesi hesapları
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test