Yol Projeleri

Genel Toplam
Yol Uzunluğu (km) : 4
Proje: (A.Ş.O.T) Çevre Bağlantı Yolları ve Üç Adet Köprülü Kavşak İnşaatı Proje Müşavirliği
İşveren : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞ VEREN :
Ankara Büyükşehir Belediyesi

TARİH :
1993

PROJE MALİYETİ :
18,000,000 USD

YAPILAN İŞİN TANIMI :
Bu projede inşaat süresince Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin (AŞOT) çevre bağlantı yolları ve köprülü kavşak projelerinin profesyonel denetimi yapılmıştır. Hizmetler inşaat esnasında proje ve şartnamelere göre kazı, dolgu, kavşak birleşimi, köprü, alt geçit, kutu ve boru menfezler, otomobil korkulukları, yüzey ve zemin drenajı, trafik işaretlendirmeleri, ışıklandırma ve peyzaj işlerini, uygulama süresince revizyon ve detay projelerin, inşaat bitiminde as built projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

Yukarda belirtilen hizmetlere ek olarak, İnşaat yüklenicisi tarafından hazırlanan iş programı kontrol edilip, işveren iş esnasında problemlere neden olabilecek faktörler hakkında bilgilendirilmiştir. İnşaatın genel gidişatı hakkında aylık raporlar hazırlanmıştır. Sonuç olarak proje başarılı bir şekilde tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ:

ER-GE proje kapsamında şu hizmetleri yerine getirmiştir;

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi adına, uygulama projeleri ER-GE tarafından hazırlanan projenin uygulama denetimi ve kontrollüğü
  • Uygulama esnasında gereken revizyon ve detay projeler.
  • Ödemelerin kontrolü,
  • Saha testlerinin yapılması (dolgu sıkıştırma, agrega, beton, asfalt, vs.)
  • Geçici ve son onayların alınması,
  • As-built projelerin üretimi.
test test test test test test test test test test test test test test test test test test