GENEL BİLGİ

Mühendisik alanında planlama, projelendirme, yapım kontrollüğü ve işletme hizmetleri sağlayan, oldukça deneyimli inşaat ve çevre mühendisleri, mimarlar ve ekonomik danışmanların yer aldığı bir firmadır. 1982 den günümüze, firma yurt içi ve yurt dışında olmak üzere birçok uluslararası kapsamlı projeyi deneyimli mühendislerin idaresi ve rehberliği altında başarı ile tamamlamıştır.

 

PLANLAMA

İşveren'in istekleri ve yerel (çevre, topografik, jeolojik, hidrolik ve diğer gereken) şartlar değerlendirilerek master planlar, fizibilite çalışmaları, detaylı proje raporları ve avan projelerin hazırlanması.

 

PROJELENDİRME VE TEKLİF

Her türlü yapının ön proje safhasından başlayarak ve daha sonra uygulama ve yapım safhalarında devam eden, mimari, elektrik ve peyzaj konuları da dahil her yönü dikkate alınarak titiz ve sistemli bir şekilde projelendirilmeleri gerektiği taktirde, teklif davet mektubu, teklif şartnamesi, sözleşme şartları, genel şartlar, özel şartlar, özel ve teknik şartnameler ve metrajlar gibi teklif dokümanları FIDIC şartnamelerine uygun olarak hazırlanır ve İşveren 'e teklif isteme ve teklif değerlendirme için gerekli yardım sağlanır.

 

PROJE YÖNETİMİ

Proje yönetiminin esas amacı, projenin gerçekleştirilmesi süresince İşveren'in Proje Yönetim Birimi 'ne destekleyici yardımın sağlanmasıdır. Yardım hizmetleri, İşveren'in kurumsal, finansal ve teknik yönlerden kuvvetlendirilmesini kapsamaktadır.

 

YAPIM KONTROLLÜĞÜ

ER-GE her türlü yapı tipi için, yapım safhası süresince, kapsamlı kontrollük hizmetleri önermekte ve yapının şartnamelere ve standartlara uygunluğunu garanti etmektedir. Proje kontrolü, işçilik ve malzeme kalitesi, boyut kontrolü, donatı,beton kalitesi ve gereken laboratuar ve arazi testleri gibi yapım kontrollüğünün yanı sıra, iş programı ile uygunluk, aylık hakedişler, aylık raporlar ve nakit akış değerlendirilmesi gibi diğer etkinlikleri de sunmaktadır.

 

İŞLETME KONTROLLÜĞÜ

İşletme ve bakım süresi boyunca, işletme verimliliği üzerinde sabit bir değer elde edene kadar tesisin kontrolü önemlidir. Verilen hizmetler, personel, eğitim, planlama, evrak ve bakım için uzun süreli planlar hazırlanmasıdır.