KALİTE POLİTİKAMIZ

ER-GE, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri üreten bir firmadır ve taahhüt ettiği proje işlerini daima karşısındaki müşterinin koyduğu şartlara göre yapmak durumundadır. Bu bakımdan kalite politikamızda nitelikli ve kaliteli ürün (tasarım işlerinin sonucu) sunulmak suretiyle müşteriyi memnun etmek öncelikli sırayı almaktadır.

 

Kalite Politikamız, yerine getirilen proje hizmetlerinde (tasarım ve geliştirme) uygulanan Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak aşağıdaki ilkeleri içerir:

  • Üretilen hizmetlerin, müşterinin öngördüğü kalite ve şartlardan daha üst düzeyde olduğu konusunda müşterinin güvenini kazanmak ve bu güveni korumak,
  • Yürürlükteki yasa, yönetmelik ve standartlara uyumlu olarak çalışmak.
  • Arzu edilen kalite düzeyi hedefine ulaşabilmek için sürekli iyileştirmeyi temel felsefemiz olarak benimsemek.
  • Tasarımı yapılan projelerin, hem çevre etkilerini en aza indirecek şekilde sürdürülebilir nitelikte olmalarını sağlamak hem de işletme sırasında düşük çevre yönetim maliyeti ile çalışmalarını sürdürecek tasarımlar geliştirmek.

 

Firmamız yakaladığı kalite standardını arttırarak devam ettirmekle birlikte, etkili bir yönetim sistemine sahip olması açısından ISO 9001:2000 sertifikası ile belgelendirilmiştir.

 

Sertifikalarımız: